Dyslexie

Dyslexie is het niet goed kunnen lezen en spellen. Veel lees- en spellingsproblemen komen voort uit taalproblemen of slecht ontwikkelde auditieve vaardigheden.

U kunt bij elke logopedist terecht voor de behandeling van taalstoornissen en stoornissen in de auditieve vaardigheden.
Voor het behandelen van alleen de dyslexie zijn er gespecialiseerde logopedisten.

Voor meer informatie zie: www.balansdigitaal.nl