U kunt ons bereiken op: 030 – 2439495 | zuilen@logopediezuilen.nl

Contact:
Zuilen : 030 – 2439495
Parkwijk/LRC : 06 – 24961293
zuilen@logopediezuilen.nl

Spraakafzien

Logopediepraktijk Zuilen biedt trainingen Spraakafzien aan en is bedoeld voor mensen die slechthorend  of plots- en (laat)doof zijn.

Wat is spraakafzien
Spraakafzien is zien wat iemand zegt. Zien wat iemand zegt doet u door de bewegingen van de mond af te lezen, te letten op lichaamstaal en te letten op de situatie waarin iets wordt gezegd. U leest dus méér af dan alleen de lippen. Daarom spreken we liever van spraakafzien dan van liplezen.

Waarom een training spraakafzien
Als u moeite hebt met het verstaan van spraak, ondanks het gebruik van hulpmiddelen zoals een hoortoestel of Cochleair Implantaat (CI), dan kan spraakafzien de communicatie verbeteren. Woorden die u niet (goed) hebt verstaan, kunt u dan aanvullen door naar de spreker te kijken.

Training spraakafzien bij Logopediepraktijk Zuilen
Paula Hettinga heeft jarenlange ervaring met het geven van trainingen Spraakafzien, zowel individueel als in groepjes. Een training duurt gemiddeld 10 tot 15 lessen.
Paula past de oefeningen aan uw persoonlijke situatie aan. Naast standaardoefeningen worden extra oefeningen aangeboden en uitgelegd, bijvoorbeeld woorden die belangrijk voor u zijn of woorden die u moeilijk vindt.
Ook heeft ze veel aandacht voor de communicatie tussen u en uw gesprekspartner, want slechthorend bent u niet alleen. Als u wilt kunt u iemand meenemen naar de lessen.
Tijdens de training krijgt u (en uw gesprekspartner) verschillende tips die voor uw specifieke situatie van toepassing is. Zo krijgt u meer inzicht in wat u en uw gesprekspartner nodig hebben om de communicatie te verbeteren.

Vergoeding
Logopedie zit in het basispakket van de zorgverzekering. Neem wel een verwijzing mee van de huisarts of specialist. Houd rekening met het eigen risico voor cliënten van 18 jaar en ouder.

Website Spraakafzienoefenen.nl
Naast het geven van trainingen Spraakafzien heeft Paula Hettinga, samen met collega Caroline van Daelen, zich ingezet voor het ontwikkelen van een digitaal oefenprogramma spraakafzien.
Het idee is ontstaan vanuit de praktijk. Tijdens de trainingen spraakafzien kregen zij vaak de vraag of er ook iets was om de lessen thuis zelfstandig te kunnen herhalen. Dat was voor hen de aanleiding voor het ontwikkelen van een digitaal oefenprogramma waarmee spraakafzien zelfstandig en op elk gewenst tijdstip geoefend kan worden. De website www.spraakafzienoefenen.nl is een zeer uitgebreid oefenprogramma geworden dat voor iedereen gratis toegankelijk is.
De website wordt gebruikt ter ondersteuning van de training Spraakafzien bij logopedie praktijk Zuilen.

Branco van Dantzig onderscheiding
De website spraakafzienoefenen.nl is 1 juli 2019 gelanceerd. Op 8 november 2019 hebben Caroline van Daelen en Paula Hettinga voor deze website de Branco van Dantzig onderscheiding in ontvangst mogen nemen.

De Branco van Dantzig onderscheiding wordt één keer in de twee jaar toegekend door de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) aan logopedisten die een uitzonderlijk verdienstelijke bijdrage hebben geleverd aan de vakinhoudelijke verbreding en verdieping van de logopedie. Volgens de mening van de jury is www.spraakafzienoefenen.nl een innovatief product dat is gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid van mensen met een gehoorprobleem. Het helpt de steeds groter wordende groep, o.a. ten gevolge van de vergrijzing, met behulp van spraakafzien, niet buiten de boot te vallen. Het product heeft een duidelijke uitleg, een goede opbouw en veel oefenvideo’s. Via deze website kan zelfstandig worden geoefend waar en wanneer het uitkomt. Het product is ook goed in te zetten tijdens de logopedische therapie.

Met het ontvangen van de Branco van Dantzig onderscheiding zijn Caroline van Daelen en Paula Hettinga heel blij omdat hieruit blijkt dat ook collega-logopedisten het programma zeer waarderen.

http://www.spraakafzienoefenen.nl