Gehoorstoornissen is een verzamelnaam voor klachten op het gebied van het gehoor. Gehoorstoornissen kunnen zowel de spraaktaalontwikkeling beïnvloeden als ook de communicatie. Gehoorstoornissen kunnen allerlei oorzaken hebben en komen zowel bij kinderen als volwassenen voor. In het linkermenu zijn een aantal gehoorstoonissen beschreven. Ook kunt u lezen over de cursus spraakafzien.