Adem

We ademen dag en nacht, dit gebeurt meestal onbewust. Als er een probleem ontstaat met ademen worden we ons hier pas bewust van. Verstoringen in de ademing kunnen meerdere oorzaken hebben. Hieronder zijn een aantal voorbeelden van ademverstoringen beschreven.

Hyperventilatie

Bij hyperventilatie ademen mensen sneller en dieper dan normaal. Bij iedere ademhaling krijgen we de zuurstof binnen die nodig is voor allerlei lichamelijke processen. Bij deze processen ontstaat koolzuur, dat we weer uitademen. Als er te snel of te diep wordt ingeademd, wordt er te veel zuurstof in korte tijd opgenomen en wordt er ook te veel koolzuur uitgeademd. Hierdoor blijft er te weinig koolzuurgas in het bloed, waardoor de lichaamsprocessen worden verstoord.

Een groot aantal reacties is hiervan het gevolg. Symptomen die vaak genoemd worden zijn: duizeligheid, tintelingen, ademnood en hartkloppingen. Meestal ervaart men deze symptomen als zeer beangstigend. Hyperventilatie kan optreden als een plotselinge aanval (acute vorm) en als een vrijwel constante manier van ademen (chronische vorm).

Hyperventilatie kan zowel bij kinderen als bij volwassenen optreden en komt zowel bij vrouwen als bij mannen voor.

Hyperventilatie hangt vaak samen met spanningen. Soms is een duidelijk aanwijsbare oorzaak aanwezig zoals een verkeersongeval of overlijden van een naaste. Vaak echter is er sprake van gevoelens van onzekerheid en angst en het niet op een effectieve manier omgaan met de eisen die het leven stelt. Hyperventileren kan ook uitsluitend een verkeerde ademgewoonte zijn, die vaak voorkomt in combinatie met voortdurend door de mond ademen. Tenslotte kunnen hyperventilatieklachten optreden als er te snel en vrijwel zonder pauzes gesproken wordt.

Verkeerde spreekademing

Een verkeerde spreekademing is een verzamelnaam voor problemen met de ademing tijdens het spreken.
Problemen in de ademing kunnen een oorzaak zijn van stemklachten.
Hieronder een aantal voorbeelden:

  • Hoge ademing/ borstademing
  • Hoorbare inademing
  • Te lang door spreken zonder tijdig te ademen
  • Praten op de inademing

Deze vormen van verkeerde spreekademing kunnen snel een gewoonte worden. Het is belangrijk om deze gewoonte te doorbreken.