U kunt ons bereiken op: 030 – 2439495 | zuilen@logopediezuilen.nl

Contact:
Zuilen : 030 – 2439495
Parkwijk/LRC : 06 – 24961293
zuilen@logopediezuilen.nl

Waarvoor logopedie?

Behandelgebieden logopedie

Waarvoor naar logopedie?

U kunt bij een logopedist terecht voor de behandeling van diverse logopedische stoornissen. In het menu kunt u hier meer informatie over vinden.

Logopedische stoornissen kunnen gesignaleerd worden door verschillende disciplines, waaronder de huisarts, de medisch specialist, het consultatie bureau, de schoolarts, de leerkracht en dergelijke. Natuurlijk kunt u ook zelf de klacht signaleren.

Wat doet een logopedist?

De logopedist is deskundig op alle gebieden die met stem, spraak, taal, gehoor en slikken te maken hebben. De logopedist zal eerst een intakegesprek met u voeren, waarna een onderzoek volgt. Er zijn diverse onderzoeksinstrumenten in de praktijk aanwezig, zodat we spraak- en/of taalproblemen duidelijk in kaart kunnen brengen. Ook voor de overige logopedische problemen is onderzoeksmateriaal aanwezig. Als het onderzoek is afgerond zullen de resultaten met u worden besproken. Naar aanleiding van het gesprek stelt de logopedist een behandelplan op en zal de behandeling starten. U krijgt oefeningen mee naar huis die dagelijks geoefend moeten worden. Na een half jaar wordt het spraak/ taalonderzoek herhaald, zodat er bekeken kan worden of er vooruitgang is geboekt. Bij overige klachten kan een herhalingsonderzoek vaak al eerder plaatsvinden. Als de onderzoeksresultaten voldoende zijn, of als u zelf tevreden bent, wordt de behandeling afgerond.