Ons team bestaat uit:

Natalie Moekasan

Natalie is werkzaam als logopedist sinds 1992.

Ze heeft zich gespecialiseerd in stotteren, preverbale logopedie en totale communicatie. Zij behandelt eet- en drinkproblemen bij zuigelingen en jonge kinderen en heeft ervaring met PROMPT. Daarnaast behandelt ze alle logopedische stoornissen.

Op maandag en donderdag werkt Natalie in Zuilen, op woensdag op locatie De Boemerang, de overige dagen doet zij huisbezoeken bij  jonge kinderen en volwassenen.

E-mail: nmoekasan@logopediezuilen.nl

Suzanne Kramers

Suzanne is werkzaam als logopedist sinds 1995.

Ze heeft veel ervaring met articulatieproblemen bij schisis, PROMPT en oro-myofunctionele therapie. Daarnaast behandelt ze alle logopedische stoornissen.

Suzanne werkt op maandag op Locatie De Kleine Vliegenier, op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag in Zuilen.

E-mail: skramers@logopediezuilen.nl

Paula Hettinga

Paula is werkzaam als logopedist sinds 1992.

Paula is spraak-taalpatholoog. Ze heeft veel ervaring met totale communicatie, video-interactie-begeleiding en ouderbegeleiding bij taalstimulering.
Ze geeft op verzoek op locatie (peutercentra, kinderdagverblijven etc.) het ouderprogramma “praten met je peuter”. Ook heeft ze ervaring met PROMPT.
Daarnaast geeft ze de groepscursus spraakafzien en is ze ontwikkelaar van de website spraakafzienoefenen.nl.
Paula behandelt alle logopedische stoornissen.

Paula werkt op maandag, woensdag en donderdag in Zuilen en op dinsdag op de locatie Aboe Daoedschool. 

E-mail: phettinga@logopediezuilen.nl

Fleur de Rochemont

Fleur is werkzaam als logopedist sinds 2010.

Fleur is tevens taalwetenschapper. Ze heeft veel ervaring met  taalstoornissen, taalproblemen en meertaligheid bij kinderen. Daarnaast heeft ze veel ervaring met Hodson & Paden, oro-myofunctionele therapie en behandelt ze alle logopedische stoornissen.

Fleur werkt op maandag, dinsdag en vrijdag in Zuilen.

E-mail: fderochemont@logopediezuilen.nl

Anita Arends-Blok

Anita is werkzaam als logopedist sinds 2013.

Ze heeft veel ervaring met Hodson & Paden.
Anita is ook prelogopedist.
Daarnaast behandelt ze alle logopedische stoornissen.

Anita werkt maandag, woensdag en vrijdag in Parkwijk.
Op dinsdag werkt zij op locatie Leidsche Rijn Centrum.

E-mail: aarends@logopediezuilen.nl

 

Emily Roberts

Emily is werkzaam als logopedist sinds 2018.

Zij geeft logopedie in het Engels voor Engelssprekende kinderen met spraak/taalproblemen of oromyofunctionele therapie bij kinderen en volwassenen.
Speech therapy in English for children with speech and language problems, as well as oromyofunctional therapy for people of all ages.

Verder behandelt zij alle logopedische stoornissen.

Emily werkt op woensdag en vrijdag in Zuilen.

E-mail: eroberts@logopediezuilen.nl

 

Lieke Scheperman

Lieke is werkzaam als logopedist sinds 2017.

Ze behandelt stotteren bij kinderen en verder alle logopedische stoornissen.

Lieke werkt dinsdag in Zuilen, woensdag in Parkwijk en vrijdag op locatie Leidsche Rijn Centrum.

E-mail: lscheperman@logopediezuilen.nl


Valesca Nijhof

Valesca is werkzaam als logopedist sinds 2004.

Zij geeft de Hanen oudercursus en heeft veel ervaring met totale communicatie. Zij behandelt alle logopedische stoornissen.

Valesca werkt dinsdag en donderdag in Parkwijk.

E-mail: vnijhof@logopediezuilen.nlLotta van Wijk

Werkzaam als logopedist sinds 2021.

Lotta is werkzaam op woensdag in Leidsche Rijn Centrum en op zaterdag in Zuilen.

Op maandag, dinsdag en vrijdag vervangt zij Fleur de Rochemont vanwege zwangerschapsverlof.

E-mail: lvanwijk@logopediezuilen.nl


Romy Besselink

Parttime praktijkondersteuner