U kunt ons bereiken op: 030 – 2439495 | zuilen@logopediezuilen.nl

Contact:
Zuilen : 030 – 2439495
Parkwijk/LRC : 06 – 24961293
zuilen@logopediezuilen.nl

Klachtenregeling

Indien u een klacht heeft over het handelen van uw logopedist, is het belangrijk dat u de klacht eerst met de behandelend logopedist bespreekt.
Komt u er samen niet uit, neem dan contact op met één van de praktijkhouders (N. Moekasan, P. Hettinga of S. Kramers).

U kunt uw klacht via onderstaand formulier bij ons kenbaar maken.

 Mocht de klacht niet naar tevredenheid worden opgelost, dan kunt u terecht bij Klachtenloket Paramedici. www.klachtenloketparamedici.nl

Alle logopedisten van logopediepraktijk Zuilen zijn via de NVLF aangesloten bij het College van Toezicht en de Landelijke Klachtencommissie Logopedie Eerstelijn. Het klachtenrecht voor cliënten is vastgelegd in de wet Wkkgz.