Wet Bescherming Persoonsgegevens en Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst
De WBP (Wet Bescherming Persoonsgegevens) bepaalt o.a. dat u toestemming moet geven aan uw logopedist om gegevens op te vragen bij, of door te geven aan derden.

Dit is de reden dat wij u vragen om een handtekening. De WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst) beschrijft de rechten en plichten van cliënten in de zorg.

Deze wet regelt bijvoorbeeld het recht op informatie over de medische situatie.
Onze behandelovereenkomst: Behandelovereenkomst december 2018
Ons privacyreglement: Privacyreglement mei 2018

Klantervaringsonderzoek Qualizorg (KEO)
Sinds 2015 zijn wij verplicht voor een aantal verzekeraars een klantentevredenheidsonderzoek uit te voeren. Qualizorg is een bureau die dit voor onze praktijk realiseert. U kunt, met uw toestemming, via uw e-mailadres een enquête verwachten.
Voor meer informatie: https://www.fysiomonitor.nl/pdf/informatiebrief_respondenten_logo.pdf