Welkom bij Logopediepraktijk Zuilen

Logopediepraktijk Zuilen is een maatschap van drie logopedisten en vier medewerkers.
Iedere logopedist is all-round opgeleid, maar heeft ook een specialisatie. U kunt dus voor alle logopedische stoornissen bij ons terecht. Zie voor meer informatie het kopje “Het Team” in de zijbalk.

Alle logopedisten zijn ingeschreven in het kwaliteitsregister paramedici. Tevens zijn we lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF). Alle logopedisten zijn aangesloten bij een kwaliteitskring.

Logopediepraktijk Zuilen is sinds 1982 gevestigd in de Utrechtse wijk Zuilen. Via deze website willen we u informeren over onze praktijk. De laatste jaren zijn we uitgegroeid tot een grote praktijk met meerdere lokaties in de stad Utrecht.