Corona Maatregelen

Zolang de richtlijn van kracht is van het RIVM/NVLF , behandelen we in mei middels online logopedie.

Nieuwe aanmeldingen blijven welkom

Prelogopedie

Native English Speakers

Spraakafzien

Uitspraak bij volwassenen

Welkom bij Logopediepraktijk Zuilen

Logopediepraktijk Zuilen is sinds 1982 gevestigd in de Utrechtse wijk Zuilen. Via deze website willen we u informeren over onze praktijk. De laatste jaren zijn we uitgegroeid tot een grote praktijk met meerdere locaties in de stad Utrecht.

Logopediepraktijk Zuilen is een maatschap van drie logopedisten, vijf medewerkers en een praktijkondersteuner.
Iedere logopedist is all-round opgeleid, maar heeft ook een specialisatie. U kunt voor alle logopedische stoornissen bij ons terecht.

Alle logopedisten zijn ingeschreven in het kwaliteitsregister paramedici. Tevens zijn we lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF). Alle logopedisten zijn aangesloten bij een kwaliteitskring.

Samenwerkingsverband met logopediepraktijken uit Utrecht Stad (LUS). www.logopedieutrechtstad.nl